canhochungcuhiepthanhquan12  canhochungcuhiepthanhquan12  canhochungcuhiepthanhquan12  canhochungcuhiepthanhquan12
 canhochungcuhiepthanhquan12  canhochungcuhiepthanhquan12  canhochungcuhiepthanhquan12  canhochungcuhiepthanhquan12
 canhochungcuhiepthanhquan12  canhochungcuhiepthanhquan12  canhochungcuhiepthanhquan12  canhochungcuhiepthanhquan12
Tiến Độ Thanh Toán

Tiến Độ Thanh Toán (1)

Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 10:14

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ HIỆP THÀNH QUẬN 12

BLOCK B

Đợt

Thời điểm thanh toán

Tỷ lệ

 

Đặt cọc

30 triệu

01

Ngay khi ký HĐ (trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc)

25%

(bao gồm tiền cọc)

02

Sau 2 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

15%

03

Sau 2 tháng kể từ ngày đóng tiền cọc đợt 2

15%

04

Sau 2 tháng kể từ ngày đóng tiền cọc đợt 3

15%

05

Ngay khi bên B nhận thông báo bàn giao căn hộ

25%

06

Khi bên bán xác lập xong chủ quyền căn hộ

5%

Tổng cộng

100%